Perfil del contractant

Licitacions pendents d'adjudicar (4)

Data de publicació en aquesta web: 04-07-2019

Llistat de contractes menors (2)

Data de publicació en aquesta web: 21-05-2019
Data de publicació en aquesta web: 06-02-2019

Anul·lacions, desistiments i concursos deserts (2)

Adjudicacions (23)

Data d'adjudicació: 24-07-2018
Data d'adjudicació: 10-01-2017

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable