Perfil del contractant

Enllaç a l'e-NOTUM

 

Enllaç a la Plataforma de Contractació Pública a partir de 01/01/2024.

Als apartats inferiors podeu accedir a les Adjudicacions, els contractes menors i les Anul·lacions, desestiments i concursos deserts fins a 31/12/2023.

Llistat de contractes menors (21)

Data de publicació en aquesta web: 28-02-2024
Data de publicació en aquesta web: 13-12-2023
Data de publicació en aquesta web: 13-12-2023
Data de publicació en aquesta web: 29-05-2023
Data de publicació en aquesta web: 23-02-2023
Data de publicació en aquesta web: 11-11-2022
Data de publicació en aquesta web: 04-05-2022
Data de publicació en aquesta web: 23-02-2022
Data de publicació en aquesta web: 29-10-2021
Data de publicació en aquesta web: 12-08-2021
Data de publicació en aquesta web: 27-04-2021
Data de publicació en aquesta web: 23-02-2021
Data de publicació en aquesta web: 11-02-2020
Data de publicació en aquesta web: 06-11-2019
Data de publicació en aquesta web: 16-08-2019
Data de publicació en aquesta web: 21-05-2019
Data de publicació en aquesta web: 06-02-2019

Anul·lacions, desistiments i concursos deserts (7)

Adjudicacions (98)

Visita a les instal.lacions d’Aigües de Blanes, S.A.

Concertar cita pels dies i en els trams horaris següents:

Dies:  14 i 15 de novembre de 2023

Hora:  entre les  9:00 a 13:00 hores

------------------------------------------------------------------

Donat que en la data prevista (23/11/2023) no havia arribat tota la documentació enviada pels licitadors, es canvia la data d’obertura de les pliques.

 

Modificació data acte d'obertura sobre A (no públic): 29/11/2023 a les 12:30

Modificació data acte d'obertura sobre B (públic): 29/11/2023 a les 12:40


Acte d'obertura sobre A (no públic): 06/09/2023 a les 10:50

Acte d'obertura sobre B (públic): 06/09/2023 a les 10:55

Acte d'obertura sobre A (no públic): 06/09/2023 a les 10:30

Acte d'obertura sobre B (públic): 06/09/2023 a les 10:35

Data d'adjudicació: 05-07-2023

Visita a les instal.lacions d’Aigües de Blanes, S.A.

Concertar cita pels dies i en els trams horaris següents:

Dies:  12 i 13 de desembre de 2022

Hora:  entre les  9:00 a 13:00 hores

------------------------------------------------------------------

Acte d'obertura sobre A (no públic): 11/01/2023 a les 12:30

Acte d'obertura sobre B (públic): 11/01/2023 a les 12:35


Data d'adjudicació: 03-02-2023
Data d'adjudicació: 10-11-2022
Data d'adjudicació: 22-05-2022

Visita a les instal.lacions d’Aigües de Blanes, S.A.

Concertar cita pels dies i en els trams horaris següents:

Dies:  3 i 7 de desembre de 2021

Hora:  entre les  9:00 a 14:00 hores

 

Acte d'obertura sobre A (no públic): 15/12/2021 a les 12:30

Acte d'obertura sobre B (públic): 15/12/2021 a les 12:35

S’ha detectat un error en l’anunci de licitació de l’expedient C-21/2021.

En el punt 2.C, on diu Admissió de pròrrogues: NO, ha de dir SI, segons el punt 1.5 del Plec de Clàusules Administratives.


Acte d'obertura sobre A (no públic): 24/11/2021 a les 12:30

Acte d'obertura sobre B (públic): 24/11/2021 a les 12:35

Visita a les instal.lacions d’Aigües de Blanes, S.A.

Concertar cita pels dies i en els trams horaris següents:

Dies:  5 i 8 de novembre de 2021

Hora:  entre les  9:00 a 14:00 hores


Acte d'obertura sobre A (no públic): 17/11/2021 a les 12:50

Acte d'obertura sobre B (públic): 17/11/2021 a les 12:55


Ampliació de visites a les instal.lacions d’Aigües de Blanes, S.A.

Concertar cita pels dies i en els trams horaris següents:

Dia:  12 de novembre de 2021

Hora:  entre les  9:00 i les 13:00 hores- Acte d'obertura sobre A (no públic): 08/09/2021 a les 13:00

- Acte d'obertura sobre B (públic): 08/09/2021 a les 13:05

VISITA PREVIA A LES INSTAL.LACIONS

D’acord amb el que estableix el Capítol 13, tots els licitadors estan obligats a realitzar una visita prèvia.

Data i hora de visita: Dilluns dia 19/07/2021 a les 10:00 hores.

Lloc: ETAP BLANES. Carrer Sant Pere Màrtir, 21. 17300 Blanes.


- Acte d'obertura sobre A (no públic): 10/08/2021 a les 09:30

- Acte d'obertura sobre B (públic): 10/08/2021 a les 09:35


Data d'adjudicació: 09-09-2021

Visita amb cita prèvia, a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable d’Aigües de Blanes, S.A.

Dates:                                  De dilluns a divendres entre els dies 11/8/2020 i 31/08/2020, ambdós inclosos

Hora:                                    De 10:00 a 13:00 hores

Punt de trobada:             Estació de Tractament d’Aigua Potable d’Aigües de Blanes, S.A. Carrer Sant Pere Màrtir, 21. 17300 Blanes

 

- Acte d'obertura sobre A (no públic): 09/09/2020 a les 12:30

- Acte d'obertura sobre B (públic): 09/09/2020 a les 12:35

Visita als punts de recollida de residus de les instal.lacions d’Aigües de Blanes, S.A.

                 Estació de Tractament d’Aigua Potable

                Magatzem

 Dia:                    10 de gener de 2020

Hora:                   12:00 hores

Punt de trobada: Magatzem d’Aigües de Blanes, S.A. Ctra. de Malgrat, 10, 17300 Blanes


- Acte d'obertura sobre A (no públic): 22/01/2020 a les 16:55

- Acte d'obertura sobre B (públic): 22/01/2020 a les 17:00


Data d'adjudicació: 24-07-2018
Data d'adjudicació: 10-01-2017

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable