Perfil del contractant

Licitacions pendents d'adjudicar (1)

Llistat de contractes menors (1)

Data de publicació: 06-02-2019

Anul·lacions, desistiments i concursos deserts (2)

Adjudicacions (21)

Data d'adjudicació: 24-07-2018

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable