Tarifes serveis d'aigua

Aprovació de preus definitiva per l'Ajuntament de Blanes en sessió plenària del 21 de desembre de 2023 i publicades al BOP nº 246 el 28 de desembre de 2023.

Veure document

Tarifes per conservació de comptadors

Aprovació de preus definitiva per l'Ajuntament de Blanes en sessió plenària del 21 de desembre de 2023 i publicades al BOP nº 246 el 28 de desembre de 2023.

Veure document

Tarifes serveis clavegueram

Aprovació de preus definitiva per l'Ajuntament de Blanes en sessió plenària del 21 de desembre de 2023 i publicades al BOP nº 246 el 28 de desembre de 2023.

Veure document

Tarifes serveis d'escombraries

Aprovació de preus definitiva per l'Ajuntament de Blanes en sessió plenària del 21 de desembre de 2023 i publicades al BOP nº 246 el 28 de desembre de 2023.

Veure document

Cànon de l'Aigua

D'acord el decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, Decret 103/2000 de 6 de març i la Lllei 4/2017 de 29 de març de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. Per més informació, consulteu el següent document.

Veure document

Conveni Aigües de Ter - Llobregat

Repercusió quota fixa del conveni amb Aigües de Ter - Llobregat S.A.

Veure document

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable