Qualitat de l'aigua consumida

  • Per últim, l'aigua ha de conservar la seva qualitat dins les instal·lacions dels domicilis dels abonats. Es precís que es preservin les garanties sanitàries i de potabilitat de l'aigua als domicilis dels consumidors.

    De ben poc servirà que a la instal·lació de l'abonat s'hi aporti una aigua de gran qualitat si la seva xarxa interior genera alteracions que la degraden. Per tant és precís que el consumidor realitzi un bon manteniment de les instal·lacions interiors i que s'adeqüin a la normativa R.D. 3/2023.

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable