Potabilització

 • L'aigua procedent de les captacions que Aigües de Blanes té al riu Tordera i l'aigua procedent de la dessalinitzadora (ITAM) arriba a la planta potabilitzadora de Blanes situada entre els carrers de Sant Pere Màrtir i l'avinguda dels Pavos. Un cop a la planta, l'aigua procedent de les captacions rep un tractament per tal de potabilitzar-la, de manera que arribi al consumidor aigua apta per al consum humà, és a dir: aigua potable.

  Procès del tractament

  L’aigua procedent de les captacions ubicades al riu Tordera es dirigeix fins a la planta potabilitzadora a través de canonades.

  Es fa arribar a la bassa d’aireació, iniciant aquí el procés de tractament. Mitjançant una hèlix que remou i aireja l’aigua es produeix un procés d’oxidació.

  S’afegeix permanganat de potassi, barrejant-se amb l’aigua airejada i comença el procès de floculació del ferro i el manganés, per tal que es formin partícules suficientment grans.

  L’aigua es dirigeix cap als filtres de sorra i antracita, on queden atrapades tant les partícules de ferro i manganés, com el permanganat de potassi.

  Des d’aquí, l’aigua passa cap als filtres de carbó actiu, on queden atrapats els elements no desitjats. Les línies de filtració per carbó actiu en gra C.A.G. eliminen tant les males olors i sabors, com els materials orgànics presents a l’aigua, produïnt una aigua d’alta qualitat sanitària.

  El procés d’absorció és un fenòmen natural per qual les molècules d’un líquid es fixen a la superficie interna o externa d’un sòlid, gràcies a la formació d’enllaços físics.

  L’aigua, finalment, passa a la bassa de cloració, on es dosifica la quantitat necessària d’hipoclorit sòdic.

  Acabat aquest procés, i després de les analítiques pertinents, l’aigua està llesta per ésser consumida.

  Tots els processos de potabilització que es duen a terme a la planta de Blanes estan controlats des de la sala de control (telecontrol).

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable