Ajuts socials

Serveis destacats

Dins d’aquest apartat poden trobar la informació sobre la documentació i les dades que calen per beneficiar-se dels Ajuts Socials.

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable