Organigrama

Consell d'administració
Conseller delegat
Secretaria de direcció
Cap administració
Adjunt cap administrador
Administradors i lectors
Cap explotació
Encarregat general
Aigua,clavagueram i embornals
Reposició paviments
Cuba neteja
Magatzem
Cap laboratori
Cap manteniment i planta
Manteniment i obres
Personal planta
Cap informàtica
Delineants
Oficina tècnica

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable