Organigrama

Consell d'administració
Conseller delegat
Secretaria de direcció
Cap administració
Adjunt cap administrador
Administradors i lectors
Cap explotació
Encarregat general
Aigua,clavagueram i embornals
Reposició paviments
Cuba neteja
Magatzem
Cap laboratori
Cap manteniment i planta
Manteniment i obres
Personal planta
Cap informàtica
Delineants
Oficina tècnica

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable


Per la seva comoditat les reclamacions corresponents als consums estimats del període del Covid-19 també ens les poden comunicar, indicant-nos el número d’abonat i el nº de telèfon, via e-mail a l’adreça:

 

aiguesdeblanes@aiguesdeblanes.cat