Telecontrol

  •  

     

    Aigües de Blanes, SA disposa des de 1993, d'un sistema de telecontrol o control a distància de les estacions remotes. Mitjançant aquest sistema de comunicació en temps real amb el centre de comandament de 24 h/dia situat a l'ETAP de l'avinguda dels Pavos de Blanes, es controla i maniobra via ràdio: les estacions, sobreelevacions, dipòsits, By-passos, etc. És una potent eina al servei d'una millor gestió del sistema d'abastament. 

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable