Taules de distribució

VARIACIÓ XARXA D'AIGUA POTABLE INTERANUAL 2001-2018

Material Total 2001 Total 2005 Total 2010 Total 2015 Total 2018 DIF. 2018-2001
Fibrociment ML (METRES LINEALS) 59.433 55.022 47.792 42.865 39.765 -19.668
Fosa Dúctil ML (METRES LINEALS) 17.386 30.183 34.275 39.174 46.943 29.557
Polietilè ML (METRES LINEALS) 25.963 38.546 52.493 57.230 59.040 33.077
PVC ML (METRES LINEALS) 31.255 29.823 26.603 25.231 24.734 -6.521
Altres Materials ML (METRES LINEALS) 2.677 2.975 2.639 2.319 1.568 -1.109

Longitud total de la xarxa

Longitud Total De La Xarxa 2001 2005 2010 2015 2018 DIF. 2018-2001
ML (Metres Lineals) 136.714 156.549 163.802 166.819 172.050 35.336
*Pots activar i desactivar elements de la gràfica clicant sobre el color corresponent

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable