Taules de distribució

VARIACIÓ XARXA D'AIGUA POTABLE INTERANUAL 2001-2020

Material Total 2001 Total 2005 Total 2010 Total 2015 Total 2020 DIF. 2020-2001
Fibrociment ML (METRES LINEALS) 59.433 55.022 47.792 42.865 37.122 -22.311
Fosa Dúctil ML (METRES LINEALS) 17.386 30.183 34.275 39.174 54.155 36.769
Polietilè ML (METRES LINEALS) 25.963 38.546 52.493 57.230 58.383 32.420
PVC ML (METRES LINEALS) 31.255 29.823 26.603 25.231 24.236 -7.019
Altres Materials ML (METRES LINEALS) 2.677 2.975 2.639 2.319 1.575 -1.102

Longitud total de la xarxa

Longitud Total De La Xarxa 2001 2005 2010 2015 2020 DIF. 2020-2001
ML (Metres Lineals) 136.714 156.549 163.802 166.819 175.471 38.757
*Pots activar i desactivar elements de la gràfica clicant sobre el color corresponent

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable