Política del Sistema de Gestió

 • La missió de la societat Aigües de Blanes, S.A. consisteix en la prestació del Servei de proveïment d’aigua potable al municipi de Blanes,  així com la construcció de la xarxa de distribució i el transport de l’aigua potable fins al punt més pròxim als seus abonats, assegurant el compliment dels requisits establerts en la legislació vigent i amb plena satisfacció dels usuaris.

  Aigües de Blanes, S.A. també compleix amb la tasca de neteja i manteniment de la xarxa de sanejament, garantint una adequada gestió dels residus i minimitzant les afectacions al medi ambient.

  Les principals línies d’actuació de l’empresa que ajuden a prestar una garantia integral de qualitat, la protecció del medi ambient i la satisfacció del client són: 

  1. L’assegurament de la continuïtat del Servei
  2. La qualitat del producte i Servei prestats.
  3. El preu equilibrat del Servei, tutelat per l’Ajuntament.
  4. Reducció i control dels impactes ambientals relacionats amb l’activitat.

   Així mateix, l’empresa es compromet a millorar constantment la seva eficàcia, amb l’adaptació de les tecnologies, i l’adequació a la legislació aplicable, per tal d’aconseguir, un model de servei de qualitat ajustat a un desenvolupament sostenible i modern, mitjançant la formació i conscienciació del seu personal com també amb l’establiment d’objectius mesurables de progrés a curt i llarg termini, que promoguin la diferenciació de l’empresa dins el sector.

  Per seguir les línies descrites i assolir els objectius de qualitat i medi ambient establerts en cada període, és necessària la implicació de tot el personal de l'empresa per a tenir un Sistema de Gestió dinàmic i adaptat en tot moment als seus requeriments, perquè entre tots cal que aconseguim que Aigües de Blanes, S.A. sigui una empresa implicada en la bona gestió de la qualitat en el servei i en el respecte pel medi ambient.

   

  Signat per:

  Direcció            

  Aigües de Blanes, S.A. 

  3 de novembre de 2016

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable