Perfil del contratante

Licitaciones pendientes de adjudicar (4)

Fecha de publicación: 04-07-2019

Llistat de contractes menors (2)

Fecha de publicación: 21-05-2019
Fecha de publicación: 06-02-2019

Anulaciones, desistimientos y concursos desiertos (2)

Adjudicaciones (23)

Fecha de adjudicación: 24-07-2018

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable