2020-07-10Un problema informàtic a Aigües de Blanes genera la impressió de 3.000 factures errònies

Una fallada informàtica provoca la impressió erronea d’una partida de factures del servei.

La impressió aproximadament d’unes 3.000 factures als usuaris del servei s’ha realitzat de forma incorrecta al donar-se una fallada en el sistema informatic que gestiona la facturació.

Aquestes factures impresses de forma incorrecta mostraven imports que no corresponien a l’usuari al que s’adreçava la factura.

Tanmateix no caldrà fer cap regularització econòmica als usuaris afectats ja que la tramesa a les entitats bancaries s’ha realitzat amb els imports correctes corresponents a cada usuari. El problema només es localitza en la impressió del document-factura.

En breu els usuaris afectats rebràn la factura correcta amb una nota d’aclariment al respecte.

Per tant, preguem que abans de fer qualsevol reclamació o consulta a tal efecte, esperin a rebre la factura correcta i verifiquin que l’import de la seva factura coincideixi amb l’import que ha cursat la seva entitat bancaria.

També els informem que en cap cas s’ha vist afectada la confidencialitat de les seves dades personals.

Finalment, els demanem disculpes pels perjudicis que els pot haver causat aquesta incidència, que si bé ha sigut aliena al treball d’aquest servei ens en sentim responsables, i es possaran tots els mitjans per solucionar aquest problema informàtic.

Històric de notícies

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable