2018-06-01PLA DE BARRIS - SECTOR SA MASSANEDA

S'estan executant les obres de renovació i millora d'infraestructures d'aigua potable i sanejament en el sector Sa Massaneda, dins de l'actuació general de l'Ajuntament de Blanes del Pla de Barris.

 

Les obres es varen iniciar el passat 31 de gener de 2018 i tenen una durada prevista de 15 mesos. 

 

Per més informació podeu consultar la web de l'Ajuntament de Blanes https://www.blanes.cat/pladebarris

Històric de notícies

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable