2021-03-31Obra de reforma de la xarxa d'aigua potable del c/Esperança entre c/Camadasa i Ptge. Bonaventura Puig

Està previst que el dimecres 07/04/2021 s’iniciïn unes obres de reforma de la xarxa d’aigua potable en el c. Esperança, entre c. Camadasa i Ptge. Bonaventura Puig, amb una durada aproximada de 2,5 setmanes.

Els treballs s’han coordinat amb la Policia Local, i provocaran que mentre duri l’obra el c. Esperança, entre c. Dr. Roig i Raventós i el c. Esperança, romandrà tancat al transit de vehicles i amb la prohibició d’estacionar en el carrer.

Els guals afectats en aquest tram tindran, de forma provisional, l’accés i sortida dels vehicles a través del c. Dr. Roig i Raventós, utilitzant el c. Esperança en doble sentit de circulació.

Comentar-los, que en breu, també iniciarem les obres de reforma del pluvial del Ptge. Bonaventura Puig, del qual ja us informarem properament.

Agraïm la seva col·laboració i els preguem disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.

Gràcies.

Històric de notícies

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable