2018-08-30MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA XARXA PLUVIAL DE CA LA GUIDÓ-MAS CAROLET

El proper dilluns, 3 de setembre de 2018, començaran les obres de Millora i ampliació de la xarxa pluvial de Ca la Guidó-Mas Carolet.

Aquesta obra és la fase prèvia necessària per poder executar posteriorment la remodelació de la carretera de Tordera (rotonda de Ca la Guidó) i dotar aquest important eix viari  d’unes infraestructures de drenatge pluvial que li manquen o que presenten greus deficiències.

Les obres tenen una durada prevista de 3-4 mesos.

Per més informació podeu consultar la web de l'Ajuntament de Blanes https://www.blanes.cat/docweb/enginyeria-exposicio-pluvialscalaguido_set2017

Històric de notícies

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable