2024-05-10Enquesta telefònica

Aigües de Blanes SA realitzarà una enquesta telefònica als veïns de Blanes, per tal de conèixer millor els hàbits de consum que tenen de l’aigua domèstica i copsar l’opinió al servei que s’ofereix.

 

L’enquesta es durà a terme a partir del proper dilluns 13 de maig, per la Fundació INTEGRALIA;  fundació per la integració laboral de persones amb discapacitat.

 

Es farà a persones amb edat a partir de 18 anys escollides de forma aleatòria, i tindrà una durada prevista d’uns 4-5 minuts.

 

Les dades que es recullen són estrictament confidencials i estan emparades pel secret estadístic.

 

Gràcies per la vostra col·laboració.

Històric de notícies

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable