2021-11-05Obra pluvials i clavegueram del camí Sant Pere del Bosc i pavimentació

 

Està previst que el dilluns 8/11/2021 s’iniciïn unes obres de instal·lació d’una xarxa de pluvials i clavegueram pel camí de Sant Pere del Bosc i pavimentació del camí, amb una durada aproximada de 3 mesos.

 

L’obra contempla la substitució de l’actual canonada de clavegueram i la nova implantació d’una instal·lació de recollida de les aigües de pluja.

 

Finalment es farà la pavimentació del camí deixant una cuneta lateral on mitjançant reixes s’anirà recollint l’aigua pluvial a la nova canonada.

 

L’execució es farà per trams per tal de mantenir l’accés als veïns.

 

El passat dijous 4/11/21 es va celebrar una reunió en la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb els veïns i afectats, per explicar l’execució del projecte i aclarir els dubtes que tenien al respecte.

 

Agraïm la seva col·laboració i els preguem disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.

 

Gràcies.

Històric de notícies

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable