2021-02-03Obra de reforma de la xarxa d'aigua potable i sanejament del c. Gironès, 4-8

Està previst que el dilluns 08/02/2021 s’iniciïn unes obres de reforma de la xarxa d’aigua potable i sanejament del c. Gironès, entre el número 4 i el 8, amb una durada aproximada de 1,5 mesos.

 

Els treballs s’han coordinat amb la Policia Local, i encara que el tram quedarà tallat a la circulació de vehicles s’intentarà provocar les mínimes molèsties als veïns.

Històric de notícies

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable