2019-10-14Obres Reposició del Servei d'Aigua Potable Plaça 11 de Setembre

Està previst que el dimecres 16/10/2019 s’iniciïn unes obres de Reposició de la xarxa d’aigua potable en la Pl. 11 de Setembre (segons plànol adjunt), amb una durada aproximada de 2 mesos.

 

No hi ha previsió d’afectació a la circulació de vehicles.

 

Agraïm la seva col·laboració i els preguem disculpin les molèsties que els puguin ocasionar.

Històric de notícies

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable