2023-08-03Obres substitució canonada aigua potable c. Paradís, 9-23

A partir del proper dimarts dia 8/8/2023 es realitzaran uns treballs de substitució de la canonada d’aigua potable en el c. Paradís, entre el n. 9 i el 23. Adjuntem plano de l’afectació.

 

Aquestes feines comportaran la supressió de l’estacionament en la via pública d’aquest tram de carrer afectat, però no es preveu cap modificació en la circulació de vehicles.

 

Les obres tindran una durada prevista d’unes 3 setmanes..

 

Agraïm la seva col·laboració i els preguem disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.

Històric de notícies

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable