2022-11-02Reunió sobre Telelectura a Blanes

El passat dijous, 27 d’octubre de 2022, vàries empreses del sector de l’aigua de Catalunya i associades a l’associació Giswater ens vam reunir a Blanes, a la sala Grenyal del Port, per parlar de la Telelectura remota dels comptadors d’aigua. L’objectiu de la trobada va ser posar en comú experiències sobre la Telelectura i posar-nos d’acord per tirar endavant un software conjunt per poder gestionar-la (recepció de les lectures, control de comunicacions, control de consums, alertes als consumidors, etc.) i que no depengui del fabricant del comptador.

 

En el moment actual, la tecnologia de la Telectura, basada en comptadors d’aigua capaços d’enviar la informació del seu consum registrat de forma autònoma, està fortament impulsada per les administracions públiques i està assolint un important grau d’expansió i de consolidació en els serveis d’abastament d’aigua potable.

 

Les millores que aporta als usuaris donen un valor afegit a la gestió. Per exemple, permeten la detecció ràpida de les fuites en les instal·lacions particulars evitant excessos de consum, o que el propi usuari pugui marcar alarmes de consum o controlar directament el seu consum.

Històric de notícies

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable