2019-11-04Obres de Reposició de la xarxa d'aigua potable i clavegueram c/Mas Palou, 1-11

 

Està previst que el dilluns 4/11/2019 s’iniciïn unes obres de Reposició de la xarxa d’aigua potable i clavegueram en el tram del carrer Mas Palou entre el nº 1 i nº 11 (segons plànol adjunt), amb una durada aproximada de 2 mesos.

 

Els treballs s’han coordinat amb la Policia Local i encara que el tram quedarà tallat a la circulació de vehicles s’intentarà provocar les mínimes molèsties als veïns.

Històric de notícies

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable