2021-02-15Obra instal·lació reixes C/Mina i C/Contoliu

El dilluns 15/02/2021 s’han iniciat unes obres de instal·lació de reixes per la recollida d’aigües plujanes en la cruïlla del C/Contoliu i C/Mina, amb una durada aproximada de 2 setmanes.

 

Els treballs s’han coordinat amb la Policia Local, i encara que el tram quedarà tallat a la circulació de vehicles s’intentarà provocar les mínimes molèsties als veïns. Adjuntem el plano d’afectació als veïns.

 

Gràcies.

Històric de notícies

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable