Serveis

Sol·licitud de connexió d'aigua / sanejament

A continuació trobarà tota la informació necessària per a realitzar els diferents tràmits relacionats amb la sol·licitud de Connexió d'Aigua/Sanejament. Per a cada un d’ells, podrà consultar els requisits, la documentació necessària, els models d’autorització i sol·licitud, i també podrà enviar la informació del tràmit utilitzant el formulari de tramitació.

Requisits previs:

 • No hi ha d'haver deutes per part del promotor/constructor.

 

Documentació necessària:

 • Baixa anterior subministrament per enderroc (si procedeix).
 • Sol·licitud facilitada per Aigües de Blanes.
 • Butlletí segellat per l'instal·lador.
 • Llicència d'obres.
 • Nom i NIF de la persona o empresa a la qual s'han de fer els pressupostos.
 • Si es contracta a nom d'una persona jurídica, cal presentar escriptura de constitució o poder notarial.
 • Croquis de la situació on s'han de fer les escomeses d'aigua, clavegueram, incendis (si cal) i pluvial. En cas de no haver-hi xarxa de pluvial a la zona i no s'hagués de fer escomesa, indicar el número i la posició dels baixants de pluja per fer-hi una reixeta a la vorera.
 • Número de compte bancari per domiciliació dels rebuts que es generin quan es contracti.
 • Autorització de signatura, si no és titular del subministrament.

AVÍS IMPORTANT:

 • L'aigua subministrada a través del comptador provisional d'obres serveix únicament i exclusivament per a portar a terme la construcció corresponent i efectuar la prova d'aigua. Per tant, doncs, no es permeten usos de l'aigua diferents dels assenyalats. En cas de produir-se alguna irregularitat (derivacions no autoritzades, subministrament d'aigua a habitatges i/o locals una vegada finalitzada l'obra, etc.), es tallarà el subministrament, tal com indica el contracte subscrit per l'abonat.

Models

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable