Serveis

Ampliació cànon d'aigua

A continuació trobarà tota la informació necessària per a realitzar els diferents tràmits relacionats amb l'ampliació del cànon de l'aigua. Per a cada un d’ells, podrà consultar els requisits, la documentació necessària, els models d’autorització i sol·licitud, i també podrà enviar la informació del tràmit utilitzant el formulari de tramitació.

Des de l'abril del 2.000, va entrar en vigor una modificació del Cànon de l'aigua consistent en adaptar els trams de consum al nombre de persones per habitatge.


Aquesta ampliació beneficia les famílies de 4 o més membres que facin un consum d'aigua superior als 10 m3 mensuals. Les que no superin aquest consum no cal que facin la tramitació, perquè ja es beneficien del tram bàsic.

 

A les unitats familiars o habitatges amb persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, aquestes computaran com a dues persones.


L'ampliació de cada tram del Cànon de l'aigua representa, per a les famílies o unitats de convivència de 4 o més membres, afegir 3 m3 mensuals per persona als límits de consum d'aigua establert per la Llei en el 1r. Tram, 2 m³ pel 2n. tram i 1 m³ pel tercer tram.

 

Per beneficiar-se d’aquesta ampliació, caldrà presentar un formulari.

 

On podeu trobar el formulari?

 

On s'ha de presentar el formulari?

    De manera presencial o per correu certificat a:

 

  • A la seu d’Aigües de Blanes, SA
  • Qualsevol registre públic (Agència Catalana de l'Aigua, Generalitat…)
  • Ajuntament de Blanes
  • Aquesta gestió també es pot fer per Internet omplint el formulari que trobareu a la web de l'Agència Catalana de l'Aigua.

 

SOL·LICITUD-DECLARACIÓ DE DADES PER GAUDIR DEL DRET A L'AMPLIACIÓ DE TRAMS DEL CÀNON DE L'AIGUA PER A USOS DOMÈSTICS

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable