Serveis

Bonificació per Família nombrosa

A continuació trobarà tota la informació necessària per a realitzar els diferents tràmits relacionats amb la bonificació per família nombrosa.

Bonificació especial del preu del consum d'aigua per a famílies nombroses


En el cas de contractes de subministrament d'habitatges d'una família nombrosa, s'aplicarà una tarifa especial en cas que ho sol·licitin els titulars o persones autoritzades pel titular. Consistirà a restar 3 m3 per cada fill que computi com a família nombrosa al consum mensual estimat. El resultat serà el consum mensual reduït i és aquest el que utilitzarem per buscar a les taules el preu a aplicar a total de m3 consumits.

 

El procediment per a sol·licitar la bonificació en la facturació per a les famílies nombroses consisteix, en primer lloc, a presentar una sol·licitud segons els requisits que l'Ajuntament determini en cada moment i presentar prova de la seva condició de família nombrosa amb el carnet corresponent expedit pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

 

També cal que un dels membres de la família nombrosa sigui titular de la pòlissa d'aigua i acreditar que el domicili de la pòlissa on se sol·licita la bonificació es tracti del domicili habitual familiar. 

 

On podeu trobar el formulari?


 

On s'ha de presentar el formulari?

    De manera presencial:

  • A la seu d’Aigües de Blanes, SA

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable