Serveis

Domiciliació bancària

A continuació trobarà tota la informació necessària per a realtizar els diferents tràmits relacionats amb la Domiciliació Bancària. Per a cada un d’ells, podrà consultar els requisits, la documentació necessària, els models d’autorització i sol·licitud, i també podrà enviar la informació del tràmit utilitzant el formulari de tramitació.

Models

Formulari de tramitació

Per tal de realitzar el tràmit, ompli el següent formulari amb totes les dades necessàries i els documents requerits.

Dades de contacte


Dades de la domiciliació

Tipus de pagament

Adjunts

Autorització del titular del subministrament
Autorització del titular del compte bancari
Fotocòpies D.N.I./N.I.F. dels titulars del subministrament i del compte corrent
Contracte de lloguer en cas de ser arrendatari

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable