Serveis

Alta al servei

A continuació trobarà tota la informació necessària per a realitzar els diferents tràmits relacionats amb l’Alta de Servei. Per a cada un d’ells, podrà consultar els requisits, la documentació necessària, els models d’autorització i sol·licitud, i també podrà enviar la informació del tràmit utilitzant el formulari de tramitació.

Requisits previs

 • La instal·lació ha de ser aprovada per la inspecció tècnica que realitzen els nostres inspectors.
 • No hi ha d'haver deutes per part del promotor/constructor.

Documentació necessària

 • DNI / NIF del titular del subministrament.
 • Contracte de lloguer o escriptura de propietat de l'habitatge.
 • Cèdula d´habitabilitat. (Expedida pel Dep. d'Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.)
 • Butlletí d'Indústria.(Expedit per l´instal·lador autoritzat que efectua la instal·lació)
 • Llicència de primera ocupació.(Expedit per Dep.d'Urbanisme de l'Ajuntament de Blanes i sol·licitat pel promotor de l'habitatge.)
 • Autorització al sol·licitant del servei, si no correspon al titular del subministrament.
 • Si es contracta a nom d'una persona jurídica, cal presentar escriptura de constitució o poder notarial, així com autorització en situació com la descrita en el punt anterior.
 • Sol·licitud de domiciliació bancària.

Models

Requisits previs

 • La instal·lació ha de ser aprovada per la inspecció tècnica que realitzaran els nostres inspectors.

Documentació necessària

 • D.N.I / N.I.F. del titular del subministrament.
 • Contracte de lloguer o escriptura de propietat de l'habitatge
 • Cèdula d´habitabilitat. (Expedida pel Dep. d´Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.)
 • Butlletí d'Indústria.(Expedit per l´instal·lador autoritzat que efectua la instal·lació)
 • Autorització al sol·licitant del servei, si no correspon al titular del subministrament.
 • Si es contracta a nom d´una persona jurídica, cal presentar escriptura de constitució o poder notarial, així com autorització en situació com la descrita en el punt anterior.
 • Sol·licitud de domiciliació bancària.

Models

Requisits previs

 • La instal·lació ha de ser aprovada per la inspecció tècnica que realitzen els nostres inspectors.
 • No han d´haver deutes per part del promotor/constructor.

Documentació necessària

 • DNI / NIF del titular del subministrament.
 • Contracte de lloguer o escriptura de propietat del local.
 • Butlletí d'indústria.(Expedit per l´instal·lador autoritzat que efectua la instal·lació)
 • Llicència de primera ocupació.(Expedit per Dep. d´Urbanisme de l´Ajuntament de Blanes i sol·licitat pel promotor de l'habitatge.)
 • Autorització al sol·licitant del servei, si no correspon al titular del subministrament.
 • Si es contracta a nom d´una persona jurídica, cal presentar escriptura de constitució o poder notarial, així com autorització en situació com la descrita en el punt anterior.
 • Sol·licitud de domiciliació bancària.
 • Llicència d’activitat.

Models

Requisits previs:

 • La instal·lació ha de ser aprovada per la inspecció tècnica que realitzaran els nostres inspectors

Documentació necessària:

 • DNI / NIF del titular del subministrament.
 • Contracte de lloguer o escriptura de propietat del local.
 • Butlletí d'Indústria.(Expedit per l´instal·lador autoritzat que efectua la instal·lació)
 • Autorització al sol·licitant del servei si no correspon al titular del subministrament.
 • Si es contracta a nom d´una persona jurídica, cal presentar escriptura de constitució o poder notarial, així com autorització en situació com la descrita en el punt anterior.
 • Sol·licitud de domiciliació bancària.

Models

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable