Logo Servei d'Aigües

Perfil del contractant
Aigües de Blanes, S.A.

Aigües de Blanes, S.A.
NIF A/17323205

C/ Canigó, 5 - 7 baixos
17300 Blanes
Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres de 9.00 h a 13.30 h i dimecres de 16.30 h a 19.30 h
Telèfon: 972 35 27 28
Fax: 972 35 95 86
Correu electrònic: aiguesdeblanes@aiguesdeblanes.cat
Adreça web: www.aiguesdeblanes.cat

Licitacions

Anuncis de licitació (0)Adjudicacions (9)

1) ANUNCI DE LICITACIÓ del subministrament de materials hidràulics necessari per a la instal·lació de la xarxa d'aigua potable prevista en les obres d'urbanització del Pla Parcial Costa Brava 1a fase i del PEMU Peixos Ros en el municipi de Blanes

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES que ha de regir el contracte, mitjançant procediment obert, per la compra de material per l'obra del Pla Parcial Costa Brava i PEMU Peixos Ros

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES relatives que han de regir el contracte per la compra de material per l'obra del Pla Parcial Costa Brava i PEMU Peixos Ros

ANNEX (Format EXCEL) - Llistat de Material

ANNEX (Format PDF) - Llistat de Material

Data de publicació: 4 d'Abril de 2017 16:30 h

ADJUDICACIÓ2) ANUNCI DE LICITACIÓ del subministrament d'un Grup Electrogen per la captació d'aigua C-1

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES que ha de regir el contracte, mitjançant procediment obert, per la compra d'un Grup Eletrogen per la captació d'aigua C-1

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES relatives que han de regir el contracte per la compra d'un Grup Electrogen per la captació d'aigua C-1

Data de publicació: 8 de Març de 2017 12:30 h

ADJUDICACIÓ3) ANUNCI DE LICITACIÓ del subministrament d'Energia Elèctrica a Aigües de Blanes, S.A.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES que ha de regir el contracte, mitjançant procediment obert, del subministrament d'Energia Elèctrica a Aigües de Blanes, S.A.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES relatives a la contractació del subministrament d'Energia Elèctrica a Aigües de Blanes, S.A.

ANNEX (Format EXCEL) - Quadre de consums

Data de publicació: 27 de Febrer de 2017 14:45 h

ADJUDICACIÓ4) ANUNCI DE LICITACIÓ del Subministrament de materials hidràulics i abastament del dipòsit logístic Aigües de Blanes, S.A.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES que ha de regir el contracte del "Subministrament de materials hidràulics i abastament del dipòsit logístic Aigües de Blanes, S.A." (veure escrit d'aclariments que s'adjunta publicat en aquest mateix espai)

ACLARIMENTS SOBRE EL PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES EN RELACIÓ A LES CONSULTES REBUDES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS que ha de regir el contracte del "Subministrament de materials hidràulics i abastament del dipòsit logístic Aigües de Blanes, S.A."

ANNEX (FORMAT EXCEL)

ANNEX (FORMAT PDF)

Fitxes Materials Homologats Aigua

Fitxes Materials Homologats Sanejament

Data de publicació: 21 de novembre de 2016 13:15 h

ADJUDICACIÓ5) ANUNCI DE LICITACIÓ dels treballs d'obra civil a realitzar pel manteniment de les xarxes d'aigua potable i de sanejament gestionades per l'empresa Aigües de Blanes, S.A.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES que ha de regir el contracte dels "Treballs d'obra civil a realitzar pel manteniment de les xarxes d'aigua potable i de sanejament gestionades per Aigües de Blanes, S.A."

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS que ha de regir el contracte dels "Treballs d'obra civil a realitzar pel manteniment de les xarxes d'aigua potable i de sanejament gestionades per Aigües de Blanes, S.A."

ANNEX

Data de publicació: 14 d'octubre de 2016 14:00 h

ADJUDICACIÓ6) ANUNCI DE LICITACIÓ del Servei de les feines de recolzament i complementàries a les d'Aigües de Blanes, S.A. per la conservació i manteniment de la Xarxa de Sanejament de Blanes

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES que ha de regir el contracte del "Servei de les feines de recolzament i complementàries a les d'Aigües de Blanes, S.A. per la conservació i manteniment de la Xarxa de Sanejament de Blanes"

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS que ha de regir el contracte del "Servei de les feines de recolzament i complementàries a les d'Aigües de Blanes, S.A. per la conservació i manteniment de la Xarxa de Sanejament de Blanes"

ANNEX

Data de publicació: 21 de novembre de 2016 17:30 h

ADJUDICACIÓ7) ANUNCI DE LICITACIÓ del servei postal de repartiment de correspondència d'Aigües de Blanes, S.A.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES que ha de regir el contracte, mitjançant procediment obert, d'un servei postal de repartiment de correspondència d'Aigües de Blanes, S.A.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES relatives a la contractació de la prestació dels serveis postals per a Aigües de Blanes, S.A.

ANNEX

Data de publicació: 27 d'octubre de 2016 12:45 h

ADJUDICACIÓ8) ANUNCI DE LICITACIÓ del contracte d'obres, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, per a "L'execució de les obres de clavegueram, aigües pluvials i abastaments d'aigües potables del projecte d'urbanització del carrer Colom i entorns, de la vila de Blanes", publicat al B.O.P. de Girona nº 233, pàgines 628 i 629, el 5 de desembre de 2013.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIC-ECONÒMIQUES que ha de regir el contracte d'"Execució de les obres de clavegueram, aigües pluvials i abastaments d'aigües potables del projecte d'urbanització del carrer Colom i entorns, de la vila de Blanes"

CD projecte Complert Carrer Colom (comprimit en 8 arxius de format zip):
DOC1 part1
DOC1 part2
DOC1 part3
DOC2 part1
DOC2 part2
DOC2 part3
DOC3
DOC4

Pressupost format TCQ-2000 (comprimit en format zip):
PRESSUPOST TCQ-2000

Data de publicació: 5 de desembre de 2013 09:00 h

ACTA MESA CONTRACTACIÓ

ADJUDICACIÓ9) ANUNCI DE LICITACIÓ del contracte de l'obra amb redacció de projecte a càrrec de contractista per a l'execució de la "REPARACIÓ DE LA RIERA DE BLANES", i d'informació pública de la seva memoria valorada, publicat al B.O.P. de Girona nº 95, pàgines 229 i 230, el 20 de maig de 2014.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS que ha de regir el contracte de l'obra amb redacció de projecte a càrrec de contractista per a l'execució de la "REPARACIÓ DE LA RIERA DE BLANES"

RECTIFICACIÓ ARTICLES 7 i 16 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Annex 1 CD memòria valorada REPARACIÓ RIERA DE BLANES (comprimit en 9 arxius de format zip):
DOC1 part1
DOC1 part2
DOC1 part3
DOC1 part4
DOC1 part5
DOC1 part6
DOC2
DOC3
DOC4

Data de publicació: 20 de maig de 2014 09:00 h

ACTA MESA CONTRACTACIÓ

ADJUDICACIÓ

ANNEX Propostes i Valoració Documentació Tècnica:
COPCISA
GICSA
HPSA
RUBAU-TARRES
VALORACIÓ DOCUMENTACIÓ TÈCNICANota: feu click sobre el nom de la licitació i/o adjudicació per obtenir el document corresponent.

ANAR A LA PÀGINA PRINCIPAL AIGÜES DE BLANES, S.A.