Logo Servei d'Aigües

Perfil del contractant
Aigües de Blanes, S.A.

Aigües de Blanes, S.A.
NIF A/17323205

C/ Canigó, 5 - 7 baixos
17300 Blanes
Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres de 9.00 h a 13.30 h i dimecres de 16.30 h a 19.30 h
Telèfon: 972 35 27 28
Fax: 972 35 95 86
Correu electrònic: aiguesdeblanes@aiguesdeblanes.cat
Adreça web: www.aiguesdeblanes.cat

Licitacions

Anuncis de licitació (2)

1) ANUNCI DE LICITACIÓ PEL SERVEI D'INSPECCIÓ AMB CÀMARA DE TELEVISIÓ A LA XARXA DE SANEJAMENT I SERVEI DE BUSCA FUITES DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE DE BLANES

APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PEL SERVEI D'INSPECCIÓ AMB CÀMARA DE TELEVISIÓ A LA XARXA DE SANEJAMENT I SERVEI DE BUSCA FUITES DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE DE BLANES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PEL SERVEI D'INSPECCIÓ AMB CÀMARA DE TELEVISIÓ A LA XARXA DE SANEJAMENT I SERVEI DE BUSCA FUITES DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE DE BLANES

MODIFICACIÓ CLAUSULA 11 DEL PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS PEL SERVEI D'INSPECCIÓ AMB CAMARA DE TELEVISIÓ A LA XARXA DE SANEJAMENT I SERVEI DE BUSCA FUITES DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE DE BLANES

AVÍS: S'amplia el termini de presentació d'ofertes fins al dia 9 d'abril de 2018 a les 13:30 hores. Així mateix s'anul.la l'obertura del sobre 1 i sobre 2, prevista per el dilluns 26 de març de 2018 a les 11:00 i 11:05 respectivament. S'informarà de les noves dates d'obertura en aquest perfil contractant.

Data de publicació: 8 de Març de 2018

Data d'obertura sobre nº1: 26 de Març de 2018 11:00h. - ACTE NO PÚBLIC

Data d'obertura sobre nº2: 26 de Març de 2018 11:05h. - ACTE PÚBLIC

ANUL.LACIÓ LICITACIÓ2) ANUNCI DE LICITACIÓ de la SEPARATA DELS TREBALLS D'OBRA CIVIL DEL PROJECTE MILLORA/AMPLIACIÓ DE LA XARXA PLUVIAL CA LA GUIDÓ/MAS CAROLET

APROVACIÓ DE LES SEPARATES I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE LA "SEPARATA DELS TREBALLS D'OBRA CIVIL DEL PROJECTE MILLORA/AMPLIACIÓ DE LA XARXA PLUVIAL CA LA GUIDÓ-MAS CAROLET" I INICI DE LICITACIÓ

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA "SEPARATA DELS TREBALLS D'OBRA CIVIL DEL PROJECTE MILLORA/AMPLIACIÓ DE LA XARXA PLUVIAL CA LA GUIDÓ-MAS CAROLET"

SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL PROJECTE MILLORA/AMPLIACIÓ XARXA PLUVIAL CA LA GUIDÓ/MAS CAROLET

SEPARATA TREBALLS COL.LOCACIÓ CANONADA PROJECTE MILLORA/AMPLIACIÓ XARXA PLUVIAL CA LA GUIDÓ-MAS CAROLET

PROJECTE Complert (5 arxius de format PDF):

DOC1
DOC2
DOC3
DOC4
DOC5

Data de publicació: 7 de Març de 2018Adjudicacions (13)

1) ANUNCI DE LICITACIÓ DEL SERVEI D'IMPRESSIÓ DE FACTURES DE CONSUM I TREBALLS RELACIONATS A AIGÜES DE BLANES, S.A.

Aprovació del Plec de condicions

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNICO-ECONÒMIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PEL SERVEI D'IMPRESSIÓ DE FACTURES DE CONSUM I TREBALLS RELACIONATS A AIGÜES DE BLANES, S.A.

ANNEXOS

Carta 1r. Avís domèstic (1 cara)

Carta 2on. Avís domèstic (2 cares)

Carta Avís comercial (1 cara)

Factura només colors (2 cares)

Factura Real (2 cares)

Model sobre amb finestreta i franqueig

Model sobre amb finestreta sense franqueig

Data de publicació: 1 de Març de 2018

ACTA Obertura sobre nº 1

ACTA Obertura sobre nº 2

ADJUDICACIÓ2) ANUNCI DE LICITACIÓ del SERVEI D'ASSESSORIA TÈCNICA A AIGÜES DE BLANES, S.A.

APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNICO-ECONÒMIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PEL SERVEI D'ASSESSORIA TÈCNICA A AIGÜES DE BLANES, S.A.

Data de publicació: 19 de Febrer de 2018

ACTA Obertura sobre nº 1

ACTA Obertura sobre nº 2

ACTA Obertura sobre nº 3

ADJUDICACIÓ3) ANUNCI DE LICITACIÓ dels treballs d'obra civil del projecte d'infraestructures d'aigua potable i sanejament del pla de barris del Sector Sa Massaneda en el municipi de Blanes.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS per a la contractació de la "Separata dels treballs d'obra civil del projecte d'infraestructures d'aigua potable i sanejament del pla de barris del Sector Sa Massaneda en el municipi de Blanes. (veure escrit d'aclariments que s'adjunta publicat en aquest mateix espai)

ACLARIMENTS SOBRE EL PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES EN RELACIÓ A LES CONSULTES REBUDES

PROJECTE D'INFRAESTRUCTURES d'aigua potable i sanejament del pla de barris del Sector Sa Massaneda i s'Auguer en el municipi de Blanes.

Projecte Complert (comprimit en 4 arxius de format zip):

DOC1
DOC2
DOC3
DOC4

PLANNING PROJECTE D'INFRAESTRUCTURES d'aigua potable i sanejament del pla de barris del Sector Sa Massaneda i s'Auguer en el municipi de Blanes.

APROVACIÓ DE LES SEPARATES dels treballs d'obra civil del projecte d'infraestructures d'aigua potable i sanejament del pla de barris del Sector Sa Massaneda i aprovació del plec de condicions administratives particulars que han de regir la contractació de l'esmentat projecte.

SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL de les xarxes d'aigua potable i sanejament del pla de barris del Sector Sa Massaneda (sense tapes/reixes).

SEPARATA TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE TAPES/REIXES de les xarxes d'aigua potable i sanejament del pla de barris del Sector Sa Massaneda.

ACTA Obertura sobre nº 1

ACTA Obertura sobre nº 2

ACTA proposta ADJUDICACIÓ

Data de publicació: 14 de Novembre de 2017

ADJUDICACIÓ4) ANUNCI DE LICITACIÓ ESMENAT del subministrament de materials hidràulics necessari per a l'execució de l'obra del projecte d'infraestructures d'aigua potable i sanejament del pla de barris del sector Sa Massaneda en el municipi de Blanes.

PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS ESMENAT que ha de regir en la contractació del subministrament de materials hidràulics necessari per a l'execució de l'obra del projecte d'infraestructures d'aigua potable i sanejament del pla de barris del sector Sa Massaneda en el municipi de Blanes.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES que han de regir en la contractació del subministrament de materials hidràulics necessari per a l'execució de l'obra del projecte d'infraestructures d'aigua potable i sanejament del pla de barris del sector Sa Massaneda en el municipi de Blanes.

ANNEX (Format EXCEL) - Llistat de Material esmenat

ANNEX (Format PDF) - Llistat de Material LOT 1

ANNEX (Format PDF) - Llistat de Material LOT 2

ANNEX (Format PDF) - Llistat de Material LOT 3

ANNEX (Format PDF) - Llistat de Material LOT 4 esmenat

Data de publicació: 22 de novembre de 2017

ACTA Obertura sobre nº 1

ACTA Obertura sobre nº 2

ADJUDICACIÓ5) ANUNCI DE LICITACIÓ del subministrament de materials hidràulics necessari per a la instal·lació de la xarxa d'aigua potable prevista en les obres d'urbanització del Pla Parcial Costa Brava 1a fase i del PEMU Peixos Ros en el municipi de Blanes

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES que ha de regir el contracte, mitjançant procediment obert, per la compra de material per l'obra del Pla Parcial Costa Brava i PEMU Peixos Ros

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES relatives que han de regir el contracte per la compra de material per l'obra del Pla Parcial Costa Brava i PEMU Peixos Ros

ANNEX (Format EXCEL) - Llistat de Material

ANNEX (Format PDF) - Llistat de Material

Data de publicació: 4 d'Abril de 2017 16:30 h

ADJUDICACIÓ6) ANUNCI DE LICITACIÓ del subministrament d'un Grup Electrogen per la captació d'aigua C-1

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES que ha de regir el contracte, mitjançant procediment obert, per la compra d'un Grup Eletrogen per la captació d'aigua C-1

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES relatives que han de regir el contracte per la compra d'un Grup Electrogen per la captació d'aigua C-1

Data de publicació: 8 de Març de 2017 12:30 h

ADJUDICACIÓ7) ANUNCI DE LICITACIÓ del subministrament d'Energia Elèctrica a Aigües de Blanes, S.A.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES que ha de regir el contracte, mitjançant procediment obert, del subministrament d'Energia Elèctrica a Aigües de Blanes, S.A.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES relatives a la contractació del subministrament d'Energia Elèctrica a Aigües de Blanes, S.A.

ANNEX (Format EXCEL) - Quadre de consums

Data de publicació: 27 de Febrer de 2017 14:45 h

ADJUDICACIÓ8) ANUNCI DE LICITACIÓ del Subministrament de materials hidràulics i abastament del dipòsit logístic Aigües de Blanes, S.A.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES que ha de regir el contracte del "Subministrament de materials hidràulics i abastament del dipòsit logístic Aigües de Blanes, S.A." (veure escrit d'aclariments que s'adjunta publicat en aquest mateix espai)

ACLARIMENTS SOBRE EL PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES EN RELACIÓ A LES CONSULTES REBUDES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS que ha de regir el contracte del "Subministrament de materials hidràulics i abastament del dipòsit logístic Aigües de Blanes, S.A."

ANNEX (FORMAT EXCEL)

ANNEX (FORMAT PDF)

Fitxes Materials Homologats Aigua

Fitxes Materials Homologats Sanejament

Data de publicació: 21 de novembre de 2016 13:15 h

ADJUDICACIÓ9) ANUNCI DE LICITACIÓ dels treballs d'obra civil a realitzar pel manteniment de les xarxes d'aigua potable i de sanejament gestionades per l'empresa Aigües de Blanes, S.A.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES que ha de regir el contracte dels "Treballs d'obra civil a realitzar pel manteniment de les xarxes d'aigua potable i de sanejament gestionades per Aigües de Blanes, S.A."

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS que ha de regir el contracte dels "Treballs d'obra civil a realitzar pel manteniment de les xarxes d'aigua potable i de sanejament gestionades per Aigües de Blanes, S.A."

ANNEX

Data de publicació: 14 d'octubre de 2016 14:00 h

ADJUDICACIÓ10) ANUNCI DE LICITACIÓ del Servei de les feines de recolzament i complementàries a les d'Aigües de Blanes, S.A. per la conservació i manteniment de la Xarxa de Sanejament de Blanes

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES que ha de regir el contracte del "Servei de les feines de recolzament i complementàries a les d'Aigües de Blanes, S.A. per la conservació i manteniment de la Xarxa de Sanejament de Blanes"

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS que ha de regir el contracte del "Servei de les feines de recolzament i complementàries a les d'Aigües de Blanes, S.A. per la conservació i manteniment de la Xarxa de Sanejament de Blanes"

ANNEX

Data de publicació: 21 de novembre de 2016 17:30 h

ADJUDICACIÓ11) ANUNCI DE LICITACIÓ del servei postal de repartiment de correspondència d'Aigües de Blanes, S.A.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES que ha de regir el contracte, mitjançant procediment obert, d'un servei postal de repartiment de correspondència d'Aigües de Blanes, S.A.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES relatives a la contractació de la prestació dels serveis postals per a Aigües de Blanes, S.A.

ANNEX

Data de publicació: 27 d'octubre de 2016 12:45 h

ADJUDICACIÓ12) ANUNCI DE LICITACIÓ del contracte d'obres, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, per a "L'execució de les obres de clavegueram, aigües pluvials i abastaments d'aigües potables del projecte d'urbanització del carrer Colom i entorns, de la vila de Blanes", publicat al B.O.P. de Girona nº 233, pàgines 628 i 629, el 5 de desembre de 2013.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIC-ECONÒMIQUES que ha de regir el contracte d'"Execució de les obres de clavegueram, aigües pluvials i abastaments d'aigües potables del projecte d'urbanització del carrer Colom i entorns, de la vila de Blanes"

CD projecte Complert Carrer Colom (comprimit en 8 arxius de format zip):
DOC1 part1
DOC1 part2
DOC1 part3
DOC2 part1
DOC2 part2
DOC2 part3
DOC3
DOC4

Pressupost format TCQ-2000 (comprimit en format zip):
PRESSUPOST TCQ-2000

Data de publicació: 5 de desembre de 2013 09:00 h

ACTA MESA CONTRACTACIÓ

ADJUDICACIÓ13) ANUNCI DE LICITACIÓ del contracte de l'obra amb redacció de projecte a càrrec de contractista per a l'execució de la "REPARACIÓ DE LA RIERA DE BLANES", i d'informació pública de la seva memoria valorada, publicat al B.O.P. de Girona nº 95, pàgines 229 i 230, el 20 de maig de 2014.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS que ha de regir el contracte de l'obra amb redacció de projecte a càrrec de contractista per a l'execució de la "REPARACIÓ DE LA RIERA DE BLANES"

RECTIFICACIÓ ARTICLES 7 i 16 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Annex 1 CD memòria valorada REPARACIÓ RIERA DE BLANES (comprimit en 9 arxius de format zip):
DOC1 part1
DOC1 part2
DOC1 part3
DOC1 part4
DOC1 part5
DOC1 part6
DOC2
DOC3
DOC4

Data de publicació: 20 de maig de 2014 09:00 h

ACTA MESA CONTRACTACIÓ

ADJUDICACIÓ

ANNEX Propostes i Valoració Documentació Tècnica:
COPCISA
GICSA
HPSA
RUBAU-TARRES
VALORACIÓ DOCUMENTACIÓ TÈCNICANota: feu click sobre el nom de la licitació i/o adjudicació per obtenir el document corresponent.

ANAR A LA PÀGINA PRINCIPAL AIGÜES DE BLANES, S.A.