Tarifes serveis d'aigua

Aprovació de preus definitiva per l'Ajuntament de Blanes en sessió plenària del 26 de setembre de 2013 i publicades al BOP el 2 d'octubre de 2013.

Veure document

Cànon de l'Aigua

D'acord decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, Decret 103/2000 de 6 de març i la Llei 4/2017 de 28 de març de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. Per més informació, consulteu el següent document.

Veure document

Tarifes per conservació de comptadors

Concepte mm Preu €/Mes
Comptador fins a 7 0,8847
Comptador de 13 0,9116
Comptador de 15 0,9387
Comptador de 15 emissor 1,0798
Comptador de 20 1,0056
Comptador de 20 emissor 1,1577
Comptador de 25 1,3995
Comptador de 40 2,6067
Comptador de 50 4,6194
Comptador de 65 4,6194
Comptador de 80 4,6194
Comptador de 100 4,6194

Tarifes serveis de clavegueram

Concepte Preu €/m3
Habitatge principal 0,80
Habitatge secundari 1,65
Habitatge buit 2,45
Càmping d'1-440 places 28,66
Càmping de 441-879 places 42,63
Càmping de 880-1.500 places 71,14
Càmping de més de 1.500 places 85,54
Hotels d'1-100 places 17,24
Hotels de 101-200 places 28,66
Hotels de 201-300 places 42,63
Hotels de 301-500 places 56,75
Hotels de més de 500 places 85,55
Restaurants 14,94
Spas 14,94
Picines d'ús públic 14,94
Bars, Pubs, etc. 5,84
Comercial 4,07
Bugaderies 14,94
Provisionals d'obra 14,94
Perruqueries 5,84
Obradors 14,94
Altres 4,07
Us industrial 14,94
Garatges i locals sense activitat econòmica, escales comunitàries, entitats i associacions amb activitats d'interès general i sense ànim de lucre 0,80

Conveni Aigües Ter - Llobregat

Bloc Preu €/Mes
Habitatge principal 1,99
Habitatge secundari 1,99
Habitatge buit 1,99
Càmping 1-440 places 40,31
Càmping 441-879 places 60,19
Càmping 880-1.500 places 101,03
Càmping més de 1.500 places 122,53
Restaurants 21,38
Bars, Pubs, etc. 8,38
Comercial 5,83
Local tancat 1,37
Bugaderies 21,77
Prov. Obra 21,38
Perruqueries 8,35
Obradors 21,28
Us industrial 21,28
Spas 22,57
Rec terrasses bars i restaurants 3,22
Escales 1,37
Entitats sense ànim de lucre 1,29

Tarifes serveis d'escombraries

Concepte Preu €/Any
Pisos, apartaments i anàlegs, garatges i locals sense activitat econòmica, entitats i associacions amb activitat d'interès general i sense ànim de lucre, quota anual 142,20
Vivendes unifamiliars, quota anual 148,14

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable