Contractació del servei
Tarifes del Servei d'Aigua/Sanejament
Ampliació Cànon d'Aigua
Facturació especial del preu del consum d'aigua - FAMÍLIA NOMBROSA
Control d'Avaries
El servei municipal de Sanejament
Marc legal