Logo Servei d'Aigües L'Organització
Aigües de Blanes, S.A.Aigües de Blanes, S.A.
NIF A/17323205

C/ CANIGÓ, 5 - 7 baixos 17300 Blanes Tel 972 33 12 03 Fax 972 33 15 52
INSC. REG. MERCANTIL DE GIRONA, TOM 175, FOLI 143, FULL GI-3198


La inscripció de dominis:

www.aiguesdeblanes.cat
www.aiguesdeblanes.com

Ha estat realitzada amb les dades registrals següents:

Volum 175
Llibre 0
Foli 150
Secció 8
Full GI-3198
Inscripció NM