L'Aigua
Servei d'Aigües de Blanes

Compromís respecte de la qualitat de l'aigua

En el servei d'Aigües de Blanes, la qualitat de l'aigua és la nostra primera preocupació.


Recollim milers de mostres cada any i les analitzem en el nostre laboratori.


Aquest laboratori disposa de personal qualificat.