Marc Legal

A continuació pot consultar i descarregar-se els següents documents relacionats amb el marc legal dels serveis.

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable