Logo Servei d'Aigües Activitats
Servei d'Aigües de Blanes

      

  • La formació mediambiental dels joves està essent complementada de forma gràfica i pràctica amb les visites que es realitzen a la planta potabilitzadora de l'avinguda dels Pavos (ETAP).
    Aigües de Blanes, SA treballa per la conscienciació mediambiental dels nens i joves i per aquest motiu organitza visites a la planta potabilitzadora de l'avinguda dels Pavos amb monitors especialitzats sota la supervisió de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Blanes, on s'exposa el tractament de potabilització de l'aigua i les seves singularitats, i s'incideix en la importància de no malbaratar el recurs.


  • Tantmateix, la possibilitat de visitar la planta de tractament resta oberta als centres, escoles o col·lectius que ho sol·licitin. L'horari és de matins, de dilluns a divendres i, sempre, amb cita prèvia.


  • Periòdicament es fan campanyes de sensibilització i de foment de l'estalvi d'aigua a través de tríptics que s'adjunten a la correspondència que manté el Servei amb els abonats.


  • L'objectiu del Servei és intentar mantenir els abonats informats de les actuacions que aquest porta a terme mitjançant notes de premsa i comunicats als mitjans de comunicació en els moments en què esdevé necessari.