Logo Servei d'Aigües La nostra empresa
AigŁes de Blanes, S.A.

La societat d'economia mixta "AigŁes de Blanes, S.A." gestiona el servei d'abastament d'aigua potable del municipi de Blanes des de 1992.

AigŁes de Blanes, S.A. treballa en diverses línies d'actuació per aconseguir un model de Servei de Qualitat coherent amb un model ambiental no agressiu.