18-12-2018 Tall de subministrament: sector Control - Horta de la Perla (veure detall). DIMARTS 18 DESEMBRE DE 2018 de 15:00 a 18:00

Gestió del servei d'abastament d'aigua potable i sanejament de Blanes des de 1992

AIGÜES DE BLANES, S.A. · Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable